top of page

No Collections Here

Sort your projects into collections. Click on "Manage Collections" to get started

മഹാകവി പി അനുസ്മരണവും പി പുരസ്‌കാര സമർപ്പണവും - 27 May 2024 10 AM

മഹാകവി പി സ്മാരക ട്രസ്റ്റിന്റെയും കൂടാളി ഹയർ സെകൻററിസ്കൂളിന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ
46 മത് പി അനുസ്മരണവും 27 മത് പി സ്മാരക കവിതാ പുരസ്ക്കാര സമർപ്പണവും നടക്കുന്നു .

bottom of page